Saavutettava julkaiseminen

Kuka tahansa voi tarvita saavutettavaa julkaisua

Saavutettavassa julkaisemisessa kirjoille ja muille teksteille on olemassa muitakin esitysmuotoja kuin perinteinen painettu versio. Tällaisia ovat esimerkiksi isotekstiset kirjat, pistekirjat, elektroniset kirjat ja äänikirjat. Yhdelle lukijaryhmälle sopiva esitysmuoto ei kuitenkaan välttämättä sovi toiselle lukijaryhmälle. Pistekirja on saavutettava vain henkilöille, jotka osaavat pistekirjoitusta.

Digitaalinen julkaisu on saavutettava, kun informaatio on luettavissa apuvälineiden tai vaihtoehtoisen viestintäkanavan kautta, esimerkiksi että teksti on kuunneltavissa äänenä. Teksti voi olla ääneen luettu tai ääni voidaan tuottaa tekstistä puhesynteesin avulla.

DAISY-kirja on ympäri maailmaa käytössä oleva digitaalinen saavutettava kirjamuoto, joka voi sisältää ääntä, tekstiä ja kuvia ja se sopii erilaisille lukijaryhmille. DAISY-kirjaa voi kuunnella tai sen tekstiä voi lukea vaikkapa pistenäytön avulla. DAISYssä on painetun kirjan teksti ja kirjan rakenne otsikoineen ja sivunumeroineen.

ePUB 3 on kehittyvä suuren yleisön saavutettava kirjamuoto. Se on DAISYn tapaan monipuolinen ja voi sisältää tekstiä, ääntä, kuvia ja videoita.

Saavutettavien julkaisujen suurin käyttäjäryhmä ovat henkilöt, jotka eivät voi lukea painettua tekstiä esimerkiksi näön heikkouden tai motoristen ongelmien vuoksi. Kuka tahansa voikin tarvita saavutettavaa julkaisumuotoa eri elämäntilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi näön heikkeneminen iän myötä, jolloin tekstin suurentaminen on tarpeen, tai mobiililaitteen käyttäminen kirkkaassa auringonpaisteessa, jolloin tekstin muuttaminen ääneksi on tarpeen.

Suomen DAISY-konsortio on kansainvälisen DAISY-konsortion jäsen. Daisy.org-sivuilla on paljon lisätietoa DAISY-standardista.