Suomen DAISY-konsortio

Daisy on saavutettava julkaisustandardi, jota kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä. Suomessa Daisy-tuntemusta ja -kehitystä edistää Suomen DAISY-konsortio (SDK). Suomen DAISY-konsortioon voivat liittyä voittoa tavoittelemattomat julkiset ja yksityiset organisaatiot, jotka haluavat edistää Daisy-julkaisujen tuotantoa ja käyttöä Suomessa.

SDK on mukana kansainvälisen DAISY-konsortion (The DAISY Consortium) toiminnassa. Kansainvälisen DAISY-konsortion tavoitteena on edistää saavutettavuutta ja tasa-arvoa tiedon saannissa kehittämällä yhteistä digitaalista julkaisustandardia. Celian kehittämisjohtaja Markku Leino toimii Suomen edustajana kansainvälisen DAISY-konsortion hallituksessa.

Nimi Daisy on lyhenne englannin kielen sanoista Digital Accessible Information SYstem (digitaalinen saavutettava tietojärjestelmä).

SDK on vasta maailman kuudes kansallinen DAISY-konsortio. Suomen lisäksi Ruotsilla, Norjalla, Kanadalla, Sveitsillä ja Japanilla on kansalliset DAISY-konsortiot. Suomen DAISY-konsortion puheenjohtajana toimii palvelupäällikkö Iiro Nummela Näkövammaisten liitosta. SDK:n jäsenmaksu perustuu kansainvälisen DAISY-konsortion jäsenmaksuun. Puheenjohtaja Iiro Nummela antaa lisätietoa jäsenyydestä (iiro.nummela(at)nkl.fi,  p. +358 (0)50 464 5339).

SDK:n jäsenet vuonna 2018

Jäsenyyden edut

  • tarjoaa näköalapaikan ja osallistumiskanavan DAISY-standardin ja -työkalujen kehittämiseen
  • oikeuttaa niihin lisensseihin ja ohjelmistoihin, jotka kansainvälinen DAISY-konsortio kulloinkin täysjäsenilleen myöntää
  • antaa äänioikeuden SDK:n vuosikokouksessa
  • antaa vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisessä DAISY-konsortiossa SDK:n edustajan kautta
  • oikeuttaa osallistumaan SDK:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin
  • tarjoaa kanavan uusimman kansainvälisen DAISY-tiedon saamiseksi