Saavutettavan julkaisemisen verkosto

Saavutettavan julkaisemisen verkosto (SJV) edistää sähköisten julkaisujen saavutettavuutta Suomessa. Verkoston tavoitteena on parantaa tietoisuutta sähköisen julkaisemisen saavutettavuudesta sekä tarjota matalan kynnyksen alusta osaamisen ja ajatusten jakamiseen. Se on avoin kaikille saavutettavasta julkaisemisesta kiinnostuneille henkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Verkoston toimintaa koordinoi Celia, joka huolehtii mm. sen viestinnästä ja kokousjärjestelyistä.

Saavutettavan julkaisemisen verkostoon voi liittyä osallistujaksi tai täysjäseneksi. Osallistuminen verkostoon on maksutonta. Täysjäsenet muodostavat Suomen Daisy-konsortion, joka on sähköisen julkaisemisen standardeja kehittävän kansainvälisen Daisy-konsortion jäsen. Suomen Daisy-konsortion jäsenmaksuilla rahoitetaan kansainvälisen Daisy-konsortion toimintaa. Suomen Daisy-konsortiolla on edustaja kansainvälisen Daisy-konsortion hallituksessa. Täysjäsenillä on päätösvalta Suomen Daisy-konsortion kokouksissa.