Tillgänglig publicering

Vem som helst kan behöva en tillgänglig publikation

Det finns andra framställningsalternativ för tillgänglig publicering av böcker och andra texter än den traditionella tryckta versionen. Till exempel böcker i stortext, punktskriftsböcker, elektroniska böcker och ljudböcker. En publikationsmodell som passar för den ena gruppen är inte nödvändigtvis tillgänglig för en annan. Punktskriftsboken är t.ex. endast tillgänglig för personer som kan punktskrift.

Den digitala publiceringen är tillgänglig när informationen kan läsas med hjälpmedel eller via alternativa informationskanaler. T.ex. att man kan lyssna på texten. Texten kan vara inläst av en person eller återges i ljud med hjälp av talsynteser.

DAISY-boken är en internationell digital tillgänglighetsstandard som kan innehålla ljud, text och bilder och som passar flera olika läsare. En Daisy-bok kan man både lyssna på eller läsa via en punktskriftsskärm. DAISY har likt en tryckt bok både kapitel och sidnumrering.

ePub3 är en tillgänglig bokform som är under utveckling för den stora massan. Likt Daisy kan epub3 innehålla text, ljud, bilder och video.

Vem som helst kan när som helst behöva en tillgänglig publiceringsform. Olika situationer som kan uppstå är att synen blir sämre med åren, då det kan vara nödvändigt att förstora texten. Alternativt kan det vara nödvändigt att lyssna på texten, t.ex. vid användningen av mobilapparater i solljus. Den största användargruppen av publicerat tillgängligt material är personer som inte kan läsa tryckt text på grund av en synskada eller andra motoriska svagheter.

Finlands Daisy Konsortium är medlem av det internationella Daisy-Konsortiet. Mer info om Daisy-standarden finns på adressen Daisy.org.