Finlands DAISY-konsortium

Finlands DAISY-konsortium är medlem i det internationella DAISY-konsortiet (The DAISY Consortium). Det internationella DAISY-konsortiets målsättning är att främja tillgänglighet och jämlikhet beträffande tillgång till information genom att utveckla en gemensam digital publiceringsstandard. Celias utvecklingschef Markku Leino fungerar som Finlands representant i det internationella DAISY-konsortiets styrelse.

Namnet DAISY är en förkortning av engelskans Digital Accessible Information SYstem (digitalt anpassat informationssystem).

Finlands DAISY-konsortium är ett av sex nationella DAISY-konsortium. Förutom i Finland finns nationella konsortier även i Sverige, Norge, Kanada, Schweiz och Japan. Ordförande för Finlands DAISY-konsortium är servicechef Iiro Nummela på Synskadades förbund (Näkövammaisten liitto). Medlemsavgiften i Finlands DAISY-konsortium baserar sig på medlemsavgiften i det intenationella konsortiet. För mer information om medlemskap, kontakta ordförande Iiro Nummela (iiro.nummela(at)nkl.fi, tfn +358 (0)50 464 5339).

Medlemmar i Finlands DAISY-konsortium 2017

Medlemsförmåner

Medlemskap i Finlands DAISY-konsortium

  • erbjuder insyn och deltagande i utvecklingen av DAISY-standarder och –verktyg
  • ger rättigheter till de licenser och program som det internationella DAISY-konsortiet beviljar sina fullvärdiga medlemmar
  • medför rösträtt vid Finlands DAISY-konsortiums årsmöte
  • erbjuder påverkningsmöjligheter i det internationella DAISY-konsortiet genom Finlands DAISY-konsortiums representant
  • ger rätt att delta i utbildningstillfällen och evenemang som ordnas av Finlands DAISY-konsortium
  • innebär direkt information om de senaste internationella DAISY-nyheterna.