Anvisningar

Information om tillgänglig publicering

EDItEURs instruktioner i tillgänglig publicering:

Presentationer som hölls på Frankfurt bokmässa 2012

Adobes instruktioner

Daisy-publikationer

DAISY är en öppen källkodstandard för tillgänglig publicering som vem som helst kan utnyttja.

Synskadedes centralförbund har gett ut en guide för Plextalk-inbandningsprogrammets användare. (På finska)

ePub3

Matt Garrishs och Markus Gyllings nyaste bok om EPUB 3

Matt Garrishs bok What Is EPUB 3? Boken är en allmän presentation över formatet epub3. Boken kan laddas ner gratis från förlaget O’Reillys sidor.

Matt Garrishs bok Accessible EPUB 3 är riktad till förläggare och innehåller praktiska exempel på hur man gör publikationer tillgängliga. Boken kan laddas ner gratis från förlaget O’Reilleys sidor.

IDPFs instruktioner